ΑΦΟΙ Α. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
  • el
  • en

Feed for calves – cows

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΣ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΓΕΛΑΔΕΣ

COMPLEX FOOD FOR CALVES – COWS FOR FATTENING – N10KSP , FROM THE 4rth MONTH (100 KG WB) TO SLAUGHTER

CHEMICAL ANALYSIS %
TOTAL PROTEINS 16 CALCIUM 0.44
FAT SUBSTANCES 2.9 PHOSPHORUS 0.48
CELLS 4 SODIUM 0.35
TIPS 6
MOISTURE 13

ADDITIVES BIT./KG ADDITIONAL TRACE ELEMENTS / KG
BIT A 15 000 IU MAGNESIUM 110 mg
BIT D3 3000 IU IRON 75 mg
BIT E 35 mg DROPS 90 mg
Manganese 52 mg
LOSS 0.4 mg
Iodine 1.5 mg
COVALTIME 0.3 mg
CALCULATE 20 mg

Raw materials (+ – 15%): Corn 34.4%, barley 17%, animal. 17% wheat flour, 5% wheat, 5% wheat, 2% sunflower, 2% melbine, 1% margarine, 1% dietary soda, 0.4% salt, 0.2% vitamin and trace mineral premix.
Soybeans come from genetically modified seeds.

INSTRUCTIONS FOR USE: This feed is intended for fattening calves after 4 months
Each change occurs gradually over a period of 7-8 days.

MAINTENANCE DURATION: Three months from date of production.

APPROVAL CODE: 00320540000024


COMPLEX FOOD FOR COWS WITH HIGH N11KSP MILK PRODUCTION

CHEMICAL ANALYSIS %
TOTAL PROTEINS 17.5 CALCIUM 0.8
FAT SUBSTANCES 2.5 PHOSPHORUS 0.6
CELLS 5 SODIUM 0.4
HEAD 8
MOISTURE 13
ADDITIVES BIT./KG TRACE ELEMENTS/ CO

BIT A 15 000 I.U MAGNESIUM 110.mg
BIT D3 3 000 I.U Manganese 52.mg
BIT E 35 mg PEDIGREE 90 MB
SIDIOS 75.mg
Iodine 1.5mg
COVALTIME 0.4mg
LOSS 0.4mg
CALCIUM 20mg
FOOD MATERIALS: CEREALS, FROZEN INDUSTRIES, OLIVE OIL PRODUCTS, MARMAROSCON, PHOSPHORIC SOLVENT, SALT, VITAMIN COMPOSITION AND TRACKS.

INSTRUCTIONS FOR USE: EVERY CHANGE IS STAND BY AND ONE PERIOD OF A WEEK. THE DIFFERENTIAL QUANTITY DIVERSE BY MILK PRODUCTION.

MAINTENANCE DURATION: 3 MONTHS FROM THE DATE OF PRODUCTION.

PACKING. 40 KG BAGS
APPROVAL CODE: 00320540000024