ΑΦΟΙ Α. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
  • el
  • en

Feed for horses

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

COMPLEX FOOD FOR HORSES – SH302

CHEMICAL ANALYSIS %
TOTAL PROTEINS 14 CALCIUM 1.2
FAT SUBSTANCES 2.5 PHOSPHORUS 0.7
CELLS 6 SODIUM 0.4
ASHES 7
MOISTURE 13
ADDITIVES BIT./KG TRACE ELEMENTS/ CO

BIT A 15 000 I.U Manganese 50 mg
BIT D3 3,000 IU SIDER 75 mg
BIT E 35 mg DROPS 90 mg
LOSS 0.4 mg
Iodine 1.5 mg
COVALTIME 0.3 mg
MAGNESIUM 90 mg
CALCULATE 20 mg

RAW MATERIALS (15%): Corn, bran, clover, salt, marble, melvin, vitamin complex and trace elements.
Soybean originates from genetically modified seeds.

INSTRUCTIONS FOR USE: This mixture is intended for the maintenance of horses.
Each change occurs gradually over a period of 7-8 days

MAINTENANCE DURATION: 4 MONTHS FROM THE DATE OF PRODUCTION.

PACKING: sacks of 40kg
APPROVAL CODE: 00320540000024