ΑΦΟΙ Α. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
  • el
  • en

Feed for pigs

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ

COMPLEX FOOD FOR PIGS FROM 50KG TO SLAUGHTER – N32

CHEMICAL ANALYSIS %
TOTAL PROTEINS 15.5 CALCIUM 0.95
FOAM SUBSTANCES 2.0 PHOSPHORUS 0.75
CELLS 4.4 SALT 0.19
ASHES 5.1
HUMIDITY 13.0

ADDITIVES BIT./KG ADDITIONAL TRACE ELEMENTS/ KG
BIT A 20 000 IU MAGNESIUM 62 mg
BIT D3 3,000 IU IRON 150 mg
BIT E 50 mg DROPS 112.5 mg
BIT K3 4 mg COPPER 12.5 mg
BIT Bl 2 mg Moles 0.45 mg
BIT B2 6 mg Iodine 1.95 mg
BIT B6 6 mg KOVALTIO 0.42 mg
BIT B12 0.04 mg Manganese 110 mg
LYSIN 0.90 mg TRITOPHAN 0.24 mg
METHONINE 0.35 mg CHLOLINE 0.850 mg
THRIONINE 0.65 mg ICU / NH + KYS / NH 0.60 mg
NIK / KO ACID 20 mg
FOLIC ACID 2.80 mg
BIOTIN 0.24 mg
PANT / CO ACID 25 mg
BIT C 17.5 mg

FOOD MATERIALS: Cereal nuts, milling and oiling by-products, marble, mono-calcium phosphate,
Salt, a complex of vitamins and trace elements.

INSTRUCTIONS FOR USE: This mixture is intended for lactation manicure
Each change occurs gradually over a week

DURATION: 3 months from date of production

PACKAGING: sacks of 40kg.
APPROVAL CODE: 00320540000024


COMPLEX FOOD FOR PIGS FROM 50KG TO SLAUGHTER – Ν32K
CHEMICAL ANALYSIS %
TOTAL PROTEINS 16 CALCIUM 0.95
FATTY SUBSTANCES 4 PHOSPHORUS 0.75
CELLS 4 SODIUM 0.2
ASHES 5 LYSIN 1
HUMIDITY 13 METHYLENE 0.4
ICU + LYSIN 0.7

ADDITIVES BIT./KG TRACE ELEMENTS / KG
BIT A 10 000I.U Manganese 50 mg
BIT D3 1500 IU IRON 120 mg
BIT E 40 mg ZINC 100 mg
BIT K3 3 mg MOUTH 0.3 mg
BIT B1 4 mg Iodine 1 mg
BIT B7 6 mg COBALT 0.5 mg
BIT B6 5 mg CALCULATE 100 mg
BIT B12 0.04 mg NICO / KO ACID 30 mg
GOLD 0.3 mg FACIAL ACID 1 mg
BIOTIN 0.1 mg
PANT / KO ACID 10 mg

Raw materials (+ – 15%): Corn 48%, bran 17.1%, 16% soybean, 15.8% barley, 1.6% margarine, 0.7% monocalcium phosphate, 0.4% vitamin and trace mineral 0, 4%.
Soybeans come from genetically modified seeds

INSTRUCTIONS FOR USE: This mixture is intended for pigs weighing more than 50 kg.
Each change occurs gradually over a period of 7-8 days.

DURATION: 3 months from date of production

PACKAGING: sacks of 40kg.

LOT NUMBER:
APPROVAL CODE 00320540000024


COMPLEX FOOD FOR FEMALE NURSING PINGS – Ν33CHEMICAL ANALYSIS %

TOTAL PROTEINS 15.5 CALCIUM 0.95
FOAM SUBSTANCES 2.0 PHOSPHORUS 0.75
CELLS 4.4 SALT 0.19
ASHES 5.1
HUMIDITY 13.0

ADDITIVES BIT./KG ADDITIONAL TRACE ELEMENTS/ KG
BIT A 20 000 IU MAGNESIUM 62 mg
BIT D3 3,000 IU IRON 150 mg
BIT E 50 mg DROPS 112.5 mg
BIT K3 4 mg COPPER 12.5 mg
BIT Bl 2 mg Moles 0.45 mg
BIT B2 6 mg Iodine 1.95 mg
BIT B6 6 mg KOVALTIO 0.42 mg
BIT B12 0.04 mg Manganese 110 mg
LYSIN 0.90 mg TRITOPHAN 0.24 mg
METHONINE 0.35 mg CHLOLINE 0.850 mg
THRIONINE 0.65 mg ICU / NH + KYS / NH 0.60 mg
NIK / KO ACID 20 mg
FOLIC ACID 2.80 mg
BIOTIN 0.24 mg
PANT / CO ACID 25 mg
BIT C 17.5 mg

FOOD MATERIALS: Cereal nuts, mills and mills, marble, monocalcium phosphate, salt, vitamin and mineral complexes.

INSTRUCTIONS FOR USE: This mixture is intended for lactation manicure
Each change occurs gradually over a week

DURATION: 3 months from date of production

PACKAGING: sacks of 40kg.
APPROVAL CODE: 00320540000024


COMPLEX FOOD FOR FOR SMALL PINGS –  Ν30K

CHEMICAL COMPOSITION %
TOTAL NITROGEN SUBSTANCES 17 CALCIUM 0.75
TOTAL FAT SUBSTANCES 2.5 BALANCE OF PHOSPHORUS 0.5
TOTAL INOX SUBSTANCES 2,5 SODIUM 0.16
TOTAL ASHES 7
ADDITIVES / KGR
VITAMINS
E672 BIT A 13000 I.U BIT B12 (cyanocobolamine) 0.015 mg
BIT D3 E671 2,600 I.U BIT E (α-Tocopherol) 30mg
BIT K3 (MNB) 3mg BIT B1 (thiamine mononitrate) 2mg
Pantothenic acid 10mg BIT B6 (pyridoxine) 4mg
(Calcium D-pantothenate) BIT B2 (riboflavin) 5 mg
Biotin 0.1 mg NASATIN (nicotinic acid) 30 mg FOLK ACID 1 mg
TRACE ELEMENTS
E5 MANGANO (Mn) From Mn 100 mg
E1 IRON (Fe) Ferrous sulphate, heptahydrate 40mg
E6 ZINC GREEN (Zn) From ZnO 70mg
E2 IODIUM (I) From Ca (IO3) 1 mg
E3 KOBALTIO (Co) From Cobalt carbonate 20-21% 0.15mg
E8 SLEEP (Se) From sodium selinate 0.2 mg
CALCULATE 8 mg

COMPOSITION: Corn, Wheat, Barley, Wheat Bran, Molasses, Sodium Carbonate, Sodium Chloride, Monocalcium Phosphate, Genetically Modified Soybean, Vitamins Complex.

INSTRUCTIONS: This mixture is intended for broilers. RIGHT Each change occurs gradually over a period of 7-8 days

USE The amount administered varies accordingly.

EXPIRY DATE: 6 months from date of production

NET WEIGHT IN THE PACKAGE sacks of 40kg
Registration Number: 00320540000024