ΑΦΟΙ Α. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ
  • el
  • en

Feed for rabbits

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΝΕΛΙΑ

COMPLEX FOOD FOR RABBITS. VEGETABLE FEED FOR GROWTH AND FATTENING – N40K

CHEMICAL ANALYSIS %

TOTAL PROTEINS 16.5 CALCIUM 1.10
FAT SUBSTANCES 2.8 PHOSPHORUS 0.7
CELLULARS 14.5
ASHES 8
HUMIDITY 12
ADDITIVES BIT./KG TRACE ELEMENTS / KG
BIT A 11 000 I.U Manganese 100 mg
BIT D3 2 500 IU IRON 25 mg
BIT E 50 mg FOLLIC ACID 0.80 mg
CHOLINE 500 mg ZINC MADE 100 mg
BIOTIN 0.05 mg MOUTH 0.3 mg
PAT / KO ASB. 12.5 mg Iodine 0.9 mg
BIT K3 3 mg KOVALTIO 0.9 mg
BIT Bl 2 mg CALCULATE 9.5 mg
BIT B2 5.75 mg
BIT B12 0.020 mg
BIT B6 3 mg
BIT C 10 mg
PP 50 mg

Raw materials: Barley 20%, 23% wheat, 31% salt, Salt 0.3%, Sunflower 15%, 5% gluten, Calcium carbonate 1.5% Molasses 3% 0.25%, vitamin premix & amp; trace. Apacox 0.2%.

INSTRUCTIONS FOR USE: This pellet feed is provided as part of an eco-friendly farm and is designed to fully cover the nutritional needs of young rabbits from the time they breastfeed during the next period of their growth and fattening. At the same time it covers the respective needs of their mothers throughout their reproduction period. This feed is given at will. It is advantageous as young rabbits are accustomed to this food from the time they breastfeed, and then when they are weaned and bruised, they are not stressed because the type of food does not change.

DURATION: 4 months from date of production

PACKAGING: sacks of 40kg

APPROVAL CODE 00320540000024